Väkivallan loppu

Nepalissa tyttöjen vastaisen väkivaltakampanjan tarpeen tajuaa pelottavalla tavalla, kun 21-vuotias nepalilaispartiolainen selostaa silmät loistaen oppimaansa tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta – suomalaisen silmin itsestäänselvyyksiä. Suomen Partiolaiset on tukenut Partiotyttöjen maailmanliiton (WAGGGS) Stop the Violence -nimisen kampanjan toteuttamista Nepalissa.

 

”Minä opin, että ei ole oikein, jos työpaikalla esimies koskettelee niin että minulle tulee epämukava olo – että sellainen ei vain kuulu osaksi työelämää”, kertoo Roji Tamang nelikymmenpäiselle jakkilaumalle, kun häneltä kysyy, mitä hän on saanut tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseen tähtäävästä kampanjasta. Hän muistuttaa, että ollaan maassa, jossa vaimojen lyömistä kotona pidetään suurelta osin täysin normaalina ja kulttuuriin kuuluvana itsestäänselvyytenä.

 

Nepalissa partio on monessa koulussa osa pakollista opetussuunnitelmaa. Niinpä monia partio-ohjelman osia käydään läpi osana opetusta. Niin myös Partiotyttöjen maailmanliiton kuusi vuotta sitten alkanutta Stop the Violence -kampanjaa, jonka ytimessä on tietouden levittäminen naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta. Suomen Partiolaiset on yhteistyössään Nepalin partiolaisten kanssa rahoittanut hankkeen toteuttamista Nepalissa. Roji Tamang on yksi koulutetuista partiolaisista. Hänestä on itsestään tullut hankkeen kouluttaja.

 

Ainakin yksi ahdisteleva opettaja savustettu

”Eräässä koululuokassa luokan tytöt tajusivat koulutuksen myötä, että heidän 50-vuotiaan opettajansa käytös ei ollut rakastavaa huolenpitoa, vaan ahdistelua ja seksuaalissävytteistä koskettelua. Koulutukseen asti opettaja oli onnistunut uskottelemaan heille, että hänen toimensa ovat normaaleja opettajan osoituksia välittämisestä. Opettaja joutui lopulta jättämään ammattinsa”, Tamang kertoo ohjelman yksittäisestä suuremmasta onnistumisesta.

 

Osa suomalaisjakeista vieraili väkivaltakampanjaan tutustuneissa koululuokissa eri kouluissa. Yksi luokista oli juuri se, jonka opettaja oli joutunut lähtemään vanhempien oppilaiden tajuttua, mistä on kyse. Luokassa oli ryhmä 16-vuotiaita tyttöjä, mutta myös paljon nuorempia, noin 10-vuotiaita lapsia. Kaikki opiskelivat samassa koululuokassa.

 

Luokassa käyneiden suomalaisten arvion mukaan oppilaat pitivät yllättävän kypsiä puheenvuoroja aiheesta. Väkivallasta puhuttaessa nepalilaispartiolaiset kertoivat niin henkisestä väkivallasta kuin seksuaalisestakin häirinnästä. Toisaalta kertomuksissa poikiin kohdistunutta väkivaltaa tai sitä mahdollisuutta, että pojat voisivat myös olla väkivallan uhreja, ei oikeastaan tunnistettu lainkaan.

 

Suomessa Partiotyttöjen maailmanliiton Stop the Violence -kampanja ei ole näkynyt partioarjessa kovinkaan paljon – ei sillä, etteikö sille olisi lainkaan tarvetta. Nepalissa sen sijaan tajusi, että monissa maailman maissa kampanjan tarve on huomattavasti Härmää huutavampi. Rahat eivät ole menneet hukkaan, jos kampanjan avulla yksikin koululuokka on saatu pelastettua ahdistelevalta opettajalta.

stv impact map

Kuva: https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/